Polityka prywatności

Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Habitat Warsaw (zwana dalej Habitat Warsaw) z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, Nip: 5381696135.
2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Habitat Warsaw. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Habitat Warsaw.
3. Habitat Warsaw zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału ?Zmiany Polityki Prywatności?.
4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe
5. Habitat Warsaw przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Habitat Warsaw oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Habitat Warsaw oraz Produktów i usług partnerów handlowych Habitat Warsaw, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
6. Habitat Warsaw wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Habitat Warsaw jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnieniedo przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
? umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
? realizacji zamówień na Produkty i usługi Habitat Warsaw
? reakcji na informacje przesłane Habitat Warsaw z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
? realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
? realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Habitat Warsaw oraz Produktów i usług partnerów handlowych Habitat Warsaw, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
8. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Habitat Warsaw, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniemumowy przez Habitat Warsaw.
9. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyrażazgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Habitat Warsaw oraz Produktów i usług partnerów handlowych Habitat Warsaw.
10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Habitat Warsaw. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
11. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
12. Habitat Warsaw będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Habitat Warsaw, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Habitat Warsaw
13. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
14. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
15. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Habitat Warsaw, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny habitatwarsaw.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
1) z użyciem plików Cookie ? dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej habitatwarsaw.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
2) z użyciem logów serwera ? dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do stronyhabitatwarsaw.pl nastąpiło przez odnośnik (link) ? adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę habitatwarsaw.pl.
16. W przypadku uzyskania przez Habitat Warsaw wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej habitatwarsaw.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Habitat Warsaw może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny habitatwarsaw.pl i jej poddomen
17. Przeglądanie zawartości witryny internetowej habitatwarsaw.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego
18. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://habitatwarsaw.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)
19. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Habitat Warsaw i dostępnych na habitatwarsaw.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
20. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Habitat Warsaw zwracać się do czytelników po imieniu.
21. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów
22. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Habitat Warsaw za pośrednictwem habitatwarsaw.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
23. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.
Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Habitat Warsaw (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Habitat Warsaw oraz partnerów handlowych Habitat Warsaw)
24. Habitat Warsaw zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Habitat Warsaw.
25. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu habitatwarsaw.pl , czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Habitat Warsaw i habitatwarsaw.pl.
26. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych habitatwarsaw.pl.
27. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe
28. Dane osobowe podane na serwisach należących do Habitat Warsaw przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
29. Habitat Warsaw. nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
Inne formularze
30. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Habitat Warsaw i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Habitat Warsaw nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy
31. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Habitat Warsaw
Przekazywanie danych podmiotom trzecim
32. Habitat Warsaw nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
33. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
34. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności
35. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie habitatwarsaw.pl . W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
36. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Habitat Warsaw nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Habitat Warsaw serwisu i newsletterów.

Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Klikając ?Akceptuję? lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce prywatności
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do złożenia zapytania poprzez poniższy formularz kontaktowy. Odpowiedź otrzymasz na podany adres e-mail.

  fb ig in
  a
  Get In Touch With Us Today

  Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

  fb tw in
  Wyszukaj